کانال تهران مرکز

TehranMarkaz@

 

گروه عمومی تهران مرکز(1500نفر):
https://telegram.me/joinchat/CNOq90DCSZS0_wcx0b68rw


گروه مجتمع دانشگاهی پیامبراعظم :
https://telegram.me/joinchat/CNOq90B_0k0yUzwY7E1f0Q

گروه حسابداري :
https://telegram.me/joinchat/BSREgUB5f4241gqe6yhHfA

گروه معمارى :
https://telegram.me/joinchat/BSREgT_HJRHo26mMvC5PIw

گروه مديريت :
https://telegram.me/joinchat/AkgDVj2TDy4YNnD4pUZMVQ

گروه هنر:
https://telegram.me/joinchat/BSREgUD5EGdgdmEVaKu8Gw

گروه تخصصی برق :
https://telegram.me/joinchat/BSREgUFT5mR0cxIBj562JQ

گروه تخصصی مهندسی پزشکی :
https://telegram.me/joinchat/BfR2sT9oIgDlE-Vq3Ei9Xw

 

منبع : تلگتاپ |کانال تهران مرکز
برچسب ها : telegram ,joinchat ,https ,گروه ,مرکز ,تهران ,https telegram ,تهران مرکز ,گروه تخصصی ,کانال تهران